фракционерство

 • 1фракционерство — сущ., кол во синонимов: 1 • фракционность (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2фракционность — фракционерство Словарь русских синонимов. фракционность сущ., кол во синонимов: 1 • фракционерство (1) Словарь синонимов ASIS …

  Словарь синонимов

 • 3груповщина — същ. фракционерство, сектантство, разколничество, разцепничество …

  Български синонимен речник

 • 4разкол — същ. ерес същ. разединение, разцепление, разцепничество, фракционерство, груповщина, разколничество, отцепничество, сепаратизъм, фракция, сектантство, сектантщина същ. раздор, несъгласие същ. отцепване същ. разногласие, различие, дисидентство същ …

  Български синонимен речник

 • 5разколничество — същ. разкол, ерес същ. разединение, разцепление, разцепничество, фракционерство, груповщина, отцепничество, сепаратизъм, фракция, сектантство, сектантщина същ. раздор, несъгласие …

  Български синонимен речник

 • 6сектантство — същ. отцепничество, разколничество, фракционерство, сепаратизъм, груповщина същ. догматизъм, доктринарство, ограниченост, тесногръдие същ. пристрастие, фанатизъм, фанатична защита …

  Български синонимен речник

 • 7сепаратизъм — същ. отцепничество, разколничество, фракционерство, фракционизъм, сектантство, груповщина същ. разцепление, раздор, несъгласие, ежба …

  Български синонимен речник